Тематичні напрямки

Інформаційні технології в технічних системах, економіці, екології та медицині

Інтелектуальні інформаційні технології

Технології паралельної обробки інформації

Технології дистанційного навчання

Комп’ютерна графіка, web-дизайн та web-програмування

Комп’ютерні системи та інженерія

Математичні методи моделювання та забезпечення інформаційної безпеки

Криптографічний та стеганографічний захист інформації

Захист від несанкціонованого доступу

Безпека інформаційних технологій

Безпека інформаційно-комунікаційних систем