Вимоги до оформлення


Матеріали будуть розміщені на сайті інституту та видані у збірнику за результатами роботи конференції. Подані статті та тези будуть обговорені у форумі. За результатами обговорення планується проведення чату.

Замовлення на участь у конференції та матеріали до друку подаються не пізніше 10 березня 2012 р.

Форма заявки для участі у конференції (Завантажити)
Вимоги до поданих матеріалів (Завантажити)
Контактний телефон: 8(066)4806878
E-mail: serj_pojda@i.ua

До відома учасників конференції: «До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать також… друковані праці (тези, доповіді, матеріали) наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. «Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо є обов’язковою».

Що потрібно для того, щоб прийняти участь у роботі конференції?

Надіслати на адресу serj_pojda@i.ua 2 вкладені файли: реєстраційну картку та текст Вашої статті (тез). Вам буде надісланий лист про успішну реєстрацію.

Як підтвердити свою участь у конференції?

Вам буде надіслано Вашу копію збірника матеріалів конференції та програму конференції.

Як проходить конференція?

Автору матеріалів не потрібно приїздити на місце у час проведення конференції. Передані Вами матеріали розміщуються на сайті. Обговорення матеріалів проводиться на форумі. За результатами обговорення в останній день конференції планується проведення чату.

По завершенню роботи конференції матеріали публікуються у збірнику матеріалів конференції та за допомогою звичайної пошти розсилаються авторам.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ:

- До участі у конференції допускаються статті та тези вказаної тематики.
- Текст має відповідати вимогам ВАК України (постанова № 7-65/1 від 15.01.2003 р.), шрифт 14, мова українська, текстовий редактор Microsoft Word
- Розміщення тексту:
- заголовок великими літерами симетрично; через 2 інтервали ім’я та прізвище автора(ів);
- через 1,5 інтервали анотації українською, російською або англійською мовами;
- через 2 інтервали текст статті з інтервалом 1,5;
- після тексту статті подаються бібліографія та відомості про авторів;
- таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi.;
- Ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
- Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень;
- Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
- Стаття надсилається в електронному вигляді у форматі MS Word на електронну адресу: serj_pojda@i.ua не пізніше 10 березня 2012року.

Матеріали, що не відповідають тематиці і зазначеним вимогам, не друкуватимуться.